Edytor czasopism

Członek Editorial Board czasopism naukowych

Organizacja numerów specjalnych czasopism naukowych