Doktoranci

Aktualni doktoranci

 • Kamil Tagowski, "Graph representation learning", praca w języku angielskim.
 • Bartosz Perz "Personalized emotion recognition from physiological signals"
 • Julita Bielaniewicz "Personalization in sense of humor recognition"
 • Joanna Szołomicka "Semi-supervised category extraction in aspect-based sentiment analysis"
 • Dominika Kunc "Representation learning for physiological signals"
 • Stanisław Woźniak "Multi-task and language-agnostic methods for affective perception of text"

 


Dawni doktoranci

 • Marcin Kulisiewicz, "Event-driven Temporal Social Networks" (Temporalne sieci społeczne bazujące na zdarzeniach), praca w języku angielskim, obrona: 14.07.2020, z wyróżnieniem.
 • Piotr Szymański, "A Network Science Perspective on Label Dependencies in Multi-Label Classification" (Zależności między etykietami w klasyfikacji wieloetykietowej w perspektywie nauki o sieciach), praca w języku angielskim, obrona: 13.12.2019, z wyróżnieniem.
 • Stanisław Saganowski, "Group Evolution Prediction in Social Networks" (Predykcja ewolucji grup w sieciach społecznych), praca w języku angielskim, obrona + decyzja rady Wydziału: 27.02.2018, z wyróżnieniem.
 • Radosław Michalski, "Maximizing the Spread of Influence in Temporal Social Networks" (Maksymalizacja wpływu społecznego w temporalnych sieciach społecznych), praca w języku angielskim, obrona 25.11.2014.
 • Tomasz Kajdanowicz, "Classification Methods based on Multi-label Problem Transformation" (Metody klasyfikacji wieloetykietowej bazujące na transformacji problemu), praca w języku angielskim, obrona 10.2012, z wyróżnieniem. Najlepsza praca doktorska w Polsce w dziedzinie sztucznej inteligencji w roku akademickim 2012/13 (2014), nagroda przyznana przez Polskie Towarzystwo Sztucznej Inteligencji.
 • Piotr Bródka, "A Method for Group Extraction and Analysis in Multi-layered Social Networks" (Metoda ekstrakcji i analizy grup w wielowarstwowych sieciach społecznych), praca w języku angielskim, obrona 10.2012, z wyróżnieniem.

 

 • Mateusz Nurek "Data streams in social networks", przejęty przez Radosława Michalskiego
 • Maciej Dzieżyc, "End-to-end Deep Neural Networks in Emotion Recognition from Physiological Signals", praca w języku angielskim.
 • Roman Bartusiak, "Scalable massive networked data processing" (Skalowalne metody przetwarzania masowych danych o strukturze grafowej), praca w języku angielskim, zmiana promotora
 • Rajmund Klemiński, "Heterogeneous data in prediction of research topic dynamics", praca w języku angielskim, zmiana promotora 2020
 • Łukasz Augustyniak, "Complex networks and sentiment analysis of users opinion in social media (Sieci złożone i analiza wydźwięku w wypowiedziach użytkowników mediów społecznościowych)", praca w języku angielskim, zmiana promotora 2020
 • Adrian Popiel, "Relational Learning Methods for Multiplex Networks (Metody uczenia relacyjnego dla sieci multipleksowych)", praca w języku angielskim
 • Włodzimierz Tuligłowicz, "Machine learning approach to review spam detection on the Internet (Uczenie maszynowe w wykrywaniu fałszywych recenzji w Internecie)", praca w języku angielskim
 • Grzegorz Kukla, "Supporting Query Propagation in the Social Network Using Recommendations", praca w języku angielskim.
 • Anna Gilewska
 • Michalina Kotyla
 • Paweł Masior
 • Andrzej Misiaszek
 • Tomasz Filipowski, "Relational classification based on structural network decomposition", praca w języku angielskim.
 • Michał Koperski
 • Katarzyna Pasierb
 • Marta Górska
 • Łukasz Warchał, Politechnika Śląska
 • Dominik Popowicz, Politechnika Śląska
 • Sylwia Ciuberek
 • Jarosław Gaworecki
 • Krzysztof Litwin
 • Piotr Doskocz
 • Sebastian Palus
 • Katarzyna Musiał, "A Method for Analysis of Node Position in the Network of Internet Users", praca w języku angielskim, obrona 11.2009, promotor wspomagający.
 • Marcin Pilarczyk
 • Adam Przybycin