Kariera

Wykształcenie / stopnie naukowe

2016 tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina - informatyka, jednogłośnie, Politechnika Wrocławska
2009 doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina - informatyka, jednogłośnie, Politechnika Śląska
2000 doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Politechnika Wrocławska, z wyróżnieniem
1991 magister inżynier, informatyk, Politechnika Wrocławska, z wynikiem bardzo dobrym

Zatrudnienie

2017 - Profesor zwyczajny w Katedrze Sztucznej Inteligencji (dawna Katedra Inteligencji Obliczeniowej), Wydział Informatyki i Telekomunikacji (poprzednio Wydział Informatyki i Zarządzania), Politechnika Wrocławska
2010 - 2017 Profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki, Politechnika Wrocławska
2009 - 2010 Adiunkt habilitowany w Instytucie Informatyki, Politechnika Wrocławska
2001 - 2009 Adiunkt w Instytucie Informatyki (wcześniej Instytut Informatyki Stosowanej, jeszcze wcześniej Zakład Systemów Informacyjnych), Politechnika Wrocławska
2008 Research Fellow w British TelecomIntelligent Systems Research Centre (ISRC) - BT Labs, Ipswich, UK
2005 - 2007 Dyrektor ds. rozwoju Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej
1999 - 2001 Wykładowca na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
1991 - 1999 Asystent w Zakładzie Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej