Kursy

Obecnie prowadzę następujące kursy:

 • personalizacja i systemy rekomendacyjne
 • informatyk afektywna
 • projekt naukowo-wdrożeniowy sztucznej inteligencji
 • danologia - data science (studia inżynierskie)

Od 2018 jestem także współodpowiedzialny za specjalność magisterską danologia (data science), która od 2021 funkcjonuje jako kierunek magisterski sztuczna inteligencja. W sprawie nazwy danologia pooglądaj prof. Jana Miodka.

Wraz ze studentami prowadzę Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "DaniE" - Dane i Eksploracja poświęcone eksploracji danych (data mining), big data oraz danologii (data science).

Studenci są także częścią grupy badawczej "Emognition".

  

 

Inne opracowane i prowadzone przeze mnie kursy (obecnie już nienauczane):

 • nowe trendy w danologii
 • danologia I - wprowadzenie oraz danologia II (studia magisterskie, danologia)
 • analiza mediów społecznościowych (gościnnie, 2019)
 • systemy informacyjne,
 • integracja systemów informacyjnych,
 • hurtownie danych,
 • hurtownie i eksploracja danych,
 • ochrona danych,
 • język XML,
 • aktualne standardy wykorzystywane w systemie WWW, w szczególności językiem XML,
 • bezpieczeństwo systemów i ochrona danych,
 • projektowanie systemów informacyjnych.
 • zaawansowane usługi sieci komputerowych