Obszary badawcze

Moja praca naukowo-badawcza koncentruje się wokół poniższych dziedzin. Wyniki są dostępne w publikacjach, pracach doktorskich i magisterskich.

Badania prowadzone są w centrum ENGINE - The European Centre for Data Science, a także w ramach grup badawczych: HumaNLP, Emognition, które są również powiązane z Międzywydziałowym Studenckim Kołem Naukowym "DaniE" - Dane i Eksploracja.

 

 

 

Aktualnie moje obszary badawcze to:

 • Duże modele językowe.
 • Samouczące się modele językowe.
 • Etyka a sztuczna inteligencja (SI). Długoterminowy wpływ rozwiązań SI na człowieka. Odpowiedzialne systemy rekomendacyjne.
 • Personalizacja i kontekst wnioskowania dla zwłaszcza subiektywnych treści tekstowych (personalized NLP), m.in. hate speech (mowa nienawiści), humor, agresywność, kontrowersja, konformizm, obraźliwość, itd.
 • Detekcja i analiza emocji na podstawie sygnałów fizjologicznych z urządzeń do noszenia (wearable) - informatyka afektywna.
 • Aktywne uczenie (active learning) w NLP
 • Emocje a treści tekstowe.
 • Uczenie maszynowe, zwłaszcza głębokie sieci neuronowe (wielomodalne), uczenie reprezentacji (grafy, sygnały, tekst), uczenie dla sieci / grafów (wnioskowanie relacyjne, relacyjne uczenie maszynowe), wnioskowanie dla sieci językowych i społecznych.
 • Sieci złożone zwłaszcza sieci społeczne (social networks - SN), ich analiza (SNA) i zastosowania; systemy społecznościowe. W tej dziedzinie współpracowaliśmy z firmami, m.in. z Tradeteq (UK), brand24KGHMBritish Telecom - Intelligent Systems Research Centre (ISRC), obecnie  BT Innovation,(UK), Orange (TPSA)Research & Engineering Center - REC oraz Telnet. Byliśmy także członkiem Europejskiej Sieci Doskonałości (Network of Excellence) Nature-inspired Smart Information Systems, oraz partnerem w europejskim projekcie RENOIR.
  • Rozprzestrzenianie się informacji i wpływu w sieciach, zwłaszcza temporalnych
  • Modelowanie sieci temporalnych
  • Analiza i ekstrakscja sieci wielowarstwowych; miary strukturalne w sieciach wielowarstwowych; grupowanie i predykcja grup, itp.
  • Klasyfikacja w sieciach społecznych i ogólniej złożonych; klasyfikacja kolektywna
  • Sieci społeczne w ocenie struktur organizacyjnych
  • Zastosowania analizy sieci społecznych w marketingu, telekomunikacji, pozyskiwaniu wiedzy ukrytej, analizie siatek przestępczych

 

Poprzednie obszary zainteresowań badawczych:

 • Przewidywanie obszarów badawczych, które będą się szybko rozwijać w najbliższym czasie.
 • Ocena naukowych projektów badawczych
 • Wielomodelowe i hybrydowe systemy predykcyjne (klasyfikacyjne), klasyfikacja wieloetykietowa.
 • Analizy danych medycznych, patrz projekt TRANSFoRm - Translational Research and Patient Safety in Europe.
 • Systemy rekomendacyjne (recommender systems), w szczególności systemy internetowe. 
  • Sklep internetowy WindOwls o deskach windsurfingowych, wykonany przez Pawła Kołodziejskiego, integrujący 5 metod rekomendacji w spersonalizowany sposób, 2004.
  • Projekt ROSA (Remote Open Site Agents) - adaptacyjny system rekomendacyjny dla serwisów internetowych, rozwijany z firmą Fujitsu Spain.
  • Rozszerzeniem projektu ROSA jest AdROSA - system spersonalizowanych reklam internetowych, w których rekomendowanymi obiektami są banery reklamowe.
 • Eksploracja (wydobywania) danych z hurtowni i dużych baz (data mining), ze szczególnym uwzględnieniem serwisów internetowych (web mining).
  • Negatywne reguły asocjacyjne (negative association rules).
  • Pośrednie reguły asocjacyjne (indirect association rules).
  • Grupowanie (clustering) stron internetowych z wykorzystaniem treści i struktury (odsyłaczy).
 • Baz danych dla prostych urządzeń, zwłaszcza mobilnych - modularne bazy danych
 • Bezpieczeństwo danych.
  • Projekt systemu weryfikacji statusów certyfikatów online na bazie SCVP (Radosław Michalski, 2006).
  • Projekt SigVer wykorzystania podpisów odręcznych do uwierzytelniania użytkowników (Tomasz Gaczyński, 2004).
  • Systemy wykrywania włamań IDS (Intrusion Detection Systems), w tym m.in. analiza istniejących rozwiązań oraz pułapka internetowa (Piotr Dorosz, 2002), wykrywanie włamań z wykorzystaniem sieci Bayesa - projekt BIDS (Marcin Żurakowski, 2004).
  • Problemy i zastosowania podpisów cyfrowych.
 • Zastosowań i przyszłości jezyków opartych na standardzie XML. 
  • XML Signature, XML Encryption. Dokument elektroniczny XML.
  • Języki wyszukiwania dla XML.
  • XML w elektronicznej wymianie danych EDI, EAI. Brokery integracyjne.
  • XML w bazach danych.
  • Wydajność transformacji XSLT.
 • Systemów zarządzania treścią CMS (Content Management Systems).
 • Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.