projekty R&D

Aktualne projekty badawcze

 1. PLLuM (Polish Large Language Universal Model) - rozwój otwartego dużego polskiego modelu językowego, 2024, Ministerstwo Cyfryzacji, wykonawca
 2. OMINO - Overcoming Multilevel INformation Overload. HORIZON-MSCA-2021-SE-01, grant no. 101086321, 2023-26, kierownik.
 3. Projekt międzynarodowy współfinansowany nr 573977 (wsparcie projektu OMINO - Overcoming Multilevel INformation Overload), 2023-26, Minister Edukacji i Nauki. kierownik.
 4. Spersonalizowane wnioskowanie w przetwarzaniu języka naturalnego, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (Opus 21), nr 2021/41/B/ST6/04471, 2022-26, kierownik. Dotyczy subiektywnych treści tekstowych, m.in. mowy nienawiści, obraźliwości, emocji, poczucia humoru, wydźwięku, sarkazmu i ironii, kontrowersji, konformizmu, toksyczności, agresji, ataku osobistego, mowy wspierającej i przekonywującej, kontrmowy, cyberbullingu, antagonistycznych wypowiedzi, prowokacyjnego i obscenicznego języka, oszczerstw, niesmacznych pytań, tekstów zapalnych, itp.
 5. Informatyka afektywna: głębokie uczenie w rozpoznawaniu emocji z sygnałów fizjologicznych, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (Opus 19), nr 2020/37/B/ST6/03806, 2021-25, kierownik.

 6. Detekcja i predykcja hipoglikemii w cukrzycy, 2021-
 7. Temporalne sieci złożone, 2014-
 8. Procesy dyfuzyjne i rozprzestrzenianie się informacji w sieciach, 2013-
 9. Analiza mediów społecznościowych, analiza grup społecznych, 2010-

Recenzent grantów


Pozostałe lub zakończone projekty

 1. Crisis Detector, NCBR, 2023, we współpracy z PSMM, wykonawca.
 2. CLARIN-PL-Biz - Common Language Resources & Technology Infrastructure, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2020-23, wykonawca
 3. AI-Tech - Akademia Innowacyjnych Zastosowań Cyfrowych, 2021-23.
 4. Ocena efektywności grantów badawczych, 2016-23.
 5. Modele, metody i algorytmy obliczeniowej nauki o sieciach, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (Opus 11), nr 2016/21/B/ST6/01463, kierownik, 2017-21.
 6. Representation learning for complex structures - temporal trade networks, for Tradeteq, UK, 2019-20
 7. RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing, H2020-MSCA-RISE-2015, 2016-19, no. 691152, partner, kierownik.
 8. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, fundusz wsparcia projektów europejskich, nr 3628/H2020/2016/2, kierownik, 2016-19
 9. Metody uczenia maszynowego w sieciach złożonych, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (Opus 5), kierownik, 2014-17.
 10. Analiza sieci wielowarstwowych, 2008-2018
 11. ENGINE - European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement, FP7-REGPOT-2012-2013-1, Coordination and Support Action, 2013-16, no. 316097, coordinator.
 12. TRANSFoRm - Translational Research and Patient Safety in Europe, ICT-2009.5.2 - ICT for Patient Safety, FP7 247787, 2011-15.
 13. Analiza wydźwięku (sentiment analysis), 2013-15
 14. CLARIN - Common Language Resources & Technology Infrastructure, 2014
 15. Wielomodelowe metody predykcji dla dynamicznych problemów regresyjnych, projekt badawczy MNiSW/NCN, 2011-14.
 16. Big data in banking, Alior Bank, 2013.
 17. Przygotowanie i dostarczenie algorytmów i modeli matematycznych do prekwalifikacji usług xDSL, TPSA, 2012-13.
 18. Eksploracja danych w złożonych, społecznych systemach sieciowych, projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-13.
 19. DEMI - Debt Evaluation Model Improvement (systemy do wyceny pakietów długów), projekt badawczy dla firmy Kruk S.A., 2011-13
 20. Sequential structured prediction using machine learning methods, projekt promotorski MNiSW/NCN, 2011-12.
 21. "Zielony Transfer" - projekt realizowany przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia, 2011-12.
 22. "MATURE - Continuous social learning in knowledge networks", projekt IP nr 216356, 7FP ICT-2007.4.1, 2008-2012, Associated Partner
 23. Klasyfikacja węzłów w sieciach społecznych/złożonych (klasyfikacja kolektywna, klasyfikacja relacyjna), 2010-12
 24. Ocena struktur organizacyjnych z wykorzystaniem analiz sieci społecznych, 2010-2012
 25. Certyfikacja kursu "data warehouses and data mining" wspólnie z firmą SAS Institute, 2005-10.
 26. "GRASP# - analiza otoczenia społecznego oraz powiązań sieciowych osób poszukiwanych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa", projekt rozwojowy MNiSW/NCBiR, we współpracy z firmą Research & Engineering Center REC oraz Telnet, 2009-11. 
 27. "SoDiG - Social Values in Dynamic Groups", British TelecomIntelligent Systems Research Centre (ISRC), 2008-09.
 28. "SocLaKE - Social Latent Knowledge Explorator", 2009-11.
 29. "Sieci społeczne w telekomunikacji", British TelecomIntelligent Systems Research Centre (ISRC), 2007-10.
 30. Analiza pozycji osoby (social position) w sieci społecznej, 2005-09.
 31. Motywy sieciowe w sieciach społecznych, 2008-10.
 32. "Predykcja wartości pakietów długów", Kruk, 2008-09.
 33. XML w elektronicznej wymianie danych i w serwisach internetowych, wspólnie z Software Konferencje, 2003-10.
 34. Kurs "data mining" na Friedrich Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg, Niemcy, 2009.
 35. "Metody eksploracji danych w systemach rekomendacyjnych", projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006-09, projekt nr Nr N516 037 31/3708.
 36. "CollKAP - Advanced Methods in Collaborative Knowledge Acquisition and Processing, Initial Training Network (ITN)", 2008, złożony wniosek, call FP7-PEOPLE-ITN-2008, koordynator.
 37. System spersonalizowanych reklam internetowych, dla amerykańskiej firmy typu start-up, członek the advisory board, 2008.
 38. Grant na granty, MNiSW, projekt nr 881/GG 7.PR UE/2008/7, 2008.
 39. Europejska Sieć Doskonałości (Network of Excellence) Nature-inspired Smart Information Systems, gdzie zajmowaliśmy się m.in. sieciami społecznymi, 2005-08, projekt nr FP6-2002-IST-1-13569.
 40. Grupowanie dynamicznie zmiennych struktur z wykorzystaniem swarm intelligence, 2008.
 41. Program magisterski "software engineering" na Ukrainie, 2007-08.
 42. Pozytwne i negatywne reguły asocjacyjne stosowane do oceny istniejących powiązań między obiektami, 2005-09.
 43. Wzroce sekwencji z negatywnymi konkluzjami, 2007-09.
 44. "MDB - Modularne bazy danych", Siemens, 2006.
 45. Ocena jakości i użyteczności odsyłaczy hipertekstowych na podstawie analizy logów serwera WWW, 2005-08.
 46. "IDARM - Indirect Association Rules Mining", pośrednie reguły asocjacyjne, 2005-07.
 47. Kurs "data warehouses and data mining" na Friedrich Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg, Niemcy, 2005.
 48. Spersonalizowana integracja różnych metod rekomendacyjnych w sklepach internetowych, 2004.
 49. Webowe systemy turystyczne, Poland.com, 2004.
 50. Wydobywanie związków pośrednich z danych o sposobie korzystania z serwisu internetowego, grant wewnętrzny PWr, 2004-05
 51. Metoda rekomendacji produktów w sklepie internetowym na podstawie zachowań użytkowników, kwerend wyszukiwawczych, treści serwisu oraz baz danych zawierających dane o produktach, 2004.
 52. "AdROSA - Advertising ROSA", system adaptacyjnych reklam internetowych. Prototyp był relizowany częściowo we współpracy z Poland.com, 2003-04.
 53. "ROSA - Remote Open Site Agents", system rekomendacyjny (recommender system) dla serwisów internetowych, Fujitsu Spain. Prototyp systemu był przez pewien czas dostępny w niniejszym serwisie (niestety nie jest już utrzymywany), 2002-04.
 54. XML w elektronicznej wymianie danych (EDI), e-dokumenty, 2003-04.
 55. Ochrona danych w dokumentach XML, 2003.
 56. Analiza słabości podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego (PKI), 2002-03.
 57. Analiza metod wykrywania intruzów (IDS), metoda wykrywania intruzów z wykorzystaniem sieci Bayesa, 2002-03.
 58. Grupowanie dokumentów hipertekstowych na podstawie drzewa maksymalnych przepływów, grant wewnętrzny PWr nr 331793, 2000.
 59. "Skarbnik - budżet domowy", system finansowy dla budżetu domowego. Kolejne wersje są nadal rozwijane przez InsERT, 2000.
 60. "RCS" - system zarządzania sprzedażą rozproszoną, American Austrian Corporation "RAINBOW", 1994-2000.
 61. "DKS" - system zarządzania sprzedażą i marketingiem, American Austrian Corporation "RAINBOW", 1991-2000.
 62. "SMAC" - mikrokomputerowy system zarządzania wydawnictwami ciągłymi, projekt KBN, 1990-92.